תקנון ומדיניות שימוש

 1.  מדיניות משלוחים והחזרות

ברוכים הבאים לחוות בריאה.

האתר מושתת על מערכת מסחר מקוונת המאפשרת ניהול, הצגה ומכירה של מוצרי חקלאות וגינון ע"י חברת "חוות הבריאה בע"מ" (להלן: "החברה") במכירות קבוצתיות ומכירות רגילות .

*החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת (עדכון אחרון 10.2020).

 1. כללי
  • אתר האינטרנט briyafarm.co.il(להלן: "האתר" ו/או "חוות בריאה") פותח ומופעל ע"י החברה חוות הבריאה בע"מ ומשמש כאתר סחר לרכישת מוצרים ע"י ציבור גולשי האינטרנט, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות אישיות ו/או מכירות קבוצתיות ואחרות (להלן: "המכירות").
  • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.
  • שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת מצבע הרכישה באתר (להלן: הלקוח ו/או המזמין) לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. אי לכך, הלקוח נדרש לקרוא הוראות התקנון במלואן ובעיון.
  • תנאי תקנון זה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר.
  • התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או אתרים אחרים מלבד האתר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  • בכל הנוגע לשאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון. מפעיל האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.
 2. הליך הרכישה באתר
  • הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ככל שהעסקה חייבת במע"מ.
  • התשלום עבור המוצרים באתר יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שירות תשלום אחר, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  • לרכישת מוצר באמצעות האתר, על הלקוח להוסיף את המוצר לסל הקניות ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי כולל סוגו ותוקפו ומס' ת.ז. בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם, טלפון, כתובת מלאה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית בשעות מסוימות או בכלל והיכן ניתן להשאיר עבורו את המשלוח.
  • ניתן גם לבצע הזמנה ללא פרטי כרטיס אשראי, אלא לספקם מאוחר יותר בשיחה טלפונית ישירה עם החברה. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים המצוינים בסעיף הקודם. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.
  • בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לפרטי ההזמנה כפי שנמסרו ע"י המזמין באופן מקוון באתר.
  • מילוי ו/או מסירת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנכונים והעדכניים במדויק, אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
  • במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו או בגלל אי-מענה טלפוני במספר הטלפון שנמסר ע"י המזמין בעת מועד אספקת המשלוח על אף שנשלחה לו הודעה יום קודם ועל אף שהשליח התקשר יותר מפעם אחת ביום חלוקת ההזמנה, יחויב הלקוח בהוצאות השילוח אליו, בגין השתילים במידה ונרכשו, בדמי ביטול ועמלת הסליקה וזאת במקרה שיבחר לבטל את העסקה. במקרה והלקוח מעוניין שהחברה תספק לו את ההזמנה בשנית, יגבו דמי משלוח נוספים על שילוח במועד חלופי אותו תקבע החברה לפי נוחיותה.
  • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסעיפים 2.4  ו- 2.5, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר, הלקוח יחויב והמוצר ישלח לכתובת שסופקה על ידו.
  • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח למזמין אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישר זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  • אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת אמצעי התשלום המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
  • הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ע"י המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  • למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  • במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי או ע"י כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם הנהלת האתר לצורך הסדרת ביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י הלקוח. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במקרה ולא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב את החברה בשום אופן.
  • במידה והמזמין חויב בטעות ע"י חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לקבל זיכוי בהתאם.
  • לתשומת ליבו של הלקוח – הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • לתשומת ליבו של הלקוח – המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר על למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה או תספק מוצר חלופי שווה ערך.
  • יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו או מוצר חלופי שווה ערך, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח. כל האמור תקף לכלל המוצרים שנמכרים באתר פרט לשתילים.
  • במידה ולאחר ביצוע ההזמנה קרה והוזמנו שתילים שבאופן פתאומי ובלתי צפוי אינם ניתנים לשיווק ועל כן חסרים במלאי, הם יוחלפו בשתילים אחרים שווי ערך וקרובים בסוג ככל שניתן יחד עם פיצוי קטן מאיתנו וזאת מבלי לידע את הלקוח מראש, למעט מקרים בהם סוג השתילים שנקנה נרכש בכמות גדולה, אז נדאג ליצור קשר עם הלקוח ולבטל את העסקה או למצוא פתרון חלופי שיהיה לשביעות רצונו.
  • עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.
  • ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת חוות הבריאה בע"מ מוצר שנרכש באתר (פרט לשתילים) לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, החברה תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותתקבל הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה והאתר ימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור. ללקוח לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי חוות הבריאה בע"מ בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
  • החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כשלהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.
 3. אספקת ושילוח המוצרים
  • האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או שירות תשלום זמין אחר שאושר ע"י החברה, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון, תוך המועד הקבוע באתר.
  • דמי המשלוח ישולמו במעמד התשלום בגין המוצר/ים בנוסף למחיר המוצר/ים שהוזמנו. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהלי ההזמנה בהתאם לדרך השילוח שנבחרה ולמקום מגוריו של המזמין אלא אם כן צוין אחרת. במקרה והלקוח בחר באופציה של איסוף עצמי, כלומר לא שילם דמי משלוח, אך הביע חרטה ורצון שהמוצרים ישלחו אליו, יהיה עליו תחילה להוסיף את דמי המשלוח בהתאם לאזור מגוריו, ורק לאחר שהתשלום יאושר ההזמנה תצא לשילוח תוך המועד הקבוע בסעיף שליחויות שיחושב החל מזמן אישור תשלום דמי המשלוח.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליותו של האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חירום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר לרבות שביתות, השבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלת מוצר וכיוצ"ב.
   • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
   • מסיבה שקשורה במבצע השליחויות.
  • הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בתוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה אם נשלח באמצעות שליח מטעמה. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). הודעה בנוגע למוע הגעת המשלוח תישלח למקבל ההזמנה כיממה מראש.
  • התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
  • המשלוחים שיסופקו באמצעות שליח מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי ואזורי החלוקה של חברת האתר, כפי שנקבעו והוגדרו על ידה באתר, כאשר היא שומרת לעצמה את הזכות לשנותם לפי שיקול דעתה וללא התראה מראש.
  • בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  • במידה ואין ביכולתנו לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל ככל שביכולתה למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  • על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
  • מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  • בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וחדש כפי שנשלח ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח, בדמי עמלת הסליקה ובדמי ביטול העסקה כחוק.
  • במקרה של סירוב קבלת החבילה ע"י המזמין או ע"י מי שפרטיו נמסרו על ידי המזמין כמקבל החבילה, יחויב הלקוח בהוצאות השילוח אליו, במחיר השתילים, בדמי ביטול ועמלת הסליקה. במקרה והלקוח יהיה מעוניין לקבל את החבילה בשנית, יגבו ממנו דמי משלוח נוספים על שילוח ההזמנה במועד חלופי אותו תקבע החברה לפי נוחיותה.
 4. סודיות מידע
  • כל פרטיו האישיים של המזמין יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר, זולת לספקים ולשליחים במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  • האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות ללקוח. למען הסר ספק פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  • החברה תוכל להשתמש בפרטיו של המזמין ללא זיהוי ספציפי לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  • האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בחברה ו/או להשתמש בו לרעה לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לספק למשתמש באתר שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין צורך להזין את פרטיו האישיים בכל הזמנה דרך האתר.
  • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 5. כשרות למשתמש באתר
  • לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
   • הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   • הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי מאסטרקארד, ויזה וישראכרט תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   • הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:
   • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   • הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
   • הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
   • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.
   • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. ביטול הזמנה
  • לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") מבלי לגרוע מהאמור:
   • ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
   • בקשה לביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר. לאחר בירור פנייה לביטול עסקה מול החברה, על הלקוח להחזיר את המוצר למחסני החברה או לחילופין, החברה תשלח שליח לאיסוף המוצר מהלקוח והחזרתו לחברה (במקרה שהחזרת המוצר תבוצע על ידי שליח החברה, יחויב הלקוח בדמי המשלוח וההחזרה).
   • ביטול העסקה ע"י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן (טובין פסידים). לפי כך, לא יתאפשר זיכוי ו/או החלפה ברכישת מוצרים מסוג שתילים חשופי שורש, עציצים וכל מוצר מן הצומח שנמכר באתר מרגע שיצא לשילוח.
   • לאחר קבלת הודעת הביטול לפי הכללים לעיל והחזרת המוצרים לחברה, יזוכה המזמין בסכום ששולם על ידו בגין המוצר/ים (לא כולל דמי משלוח) בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. כמו כן ינוכו תשלומים לחברת האשראי בגין עמלת סליקה ועמלת ביטול. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר, יחולו גם כן.
   • במידה והוחלף כל מוצר שנשלח מחברתנו, יחויב הלקוח בדמי משלוח, פרט למקרים של פגם במוצר המקורי שרכש.
  • ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית, חדש כאשר לא נעשה בו שימוש כלל, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  • לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של מפעיל האתר.
  • האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים:
   • אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי.
   • במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.
   • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
  • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
  • בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי בשל כל סיבה ובכל עת לבטל או להפסיק עקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה כולה או חלקה ו/או את פעילות האתר כולו או חלקו.
  • הודעה על ביטול או הפסקת מכירה תימסר באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שמסר המזמין לאתר, והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין ותשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא למזמין כל טענה. תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 2. תנאים נוספים
  • טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר ו/או החברה. השירות באתר המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS).  לא תהא ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
  • תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  • הספקים יהיו אחראים כלפי הלקוח באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל.
  • אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה שלהם.
  • האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
  • בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי לשתילתם, צמיחתם, הרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו, אלא אם יצוין אחרת במעמד הרכישה.
  • רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובכל מקרה של מחלוקת יתבררו במידת הצורך, בסמכותם הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.
  • בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
  • החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות, ולאבטח את אתרי המכירות ואת רמת השירות בהם, יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה, ספקיה , ו/או מי מטעמה.
 3. זכויות יוצרים
  • כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, החומרים (כולל דשנים וזרעים), זכויות היוצרים, הדגמים, והסודות המסחריים הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  • כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות תמונות, טקסטים, סרטונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.
  • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, לשווק, למכור, להשכיר, לתרגם או להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר (co.il), אלא בהסכמת האתר בכתב ומראש. לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
  • זכויות אלו חלות גם על שם האתר ושם המתחם briyafarm.co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר עצמו, וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר בכתב ומראש.
  • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 4. אחריות
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה אחראית במישרין או בעקיפין לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא על תיקונים הרכבתם או החלפתם של מוצרים.
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין אחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים בלבד.
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 5. מבצעים
  • מוצרים הנמכרים במבצע הינם סופיים ולא תהא אפשרות החזרות, החלפות או אחריות על מוצרים אלו. אין כפל מבצעים, החנות רשאית לסיים מבצעים אלו בכל עת, ט.ל.ח.
  • המחירים והמבצעים המוצגים באתר יכובדו בהזמנות באתר בלבד.
 6. שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החברה, 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected].

 

מדיניות משלוחים והחזרות

שליחויות

 • בהזמנת משלוח עד הבית ישנו סכום מינימום לרכישה דרך האתר בסך 60 ₪. באיסוף עצמי אין הגבלת סכום רכישה.
 • כל המשלוחים מטופלים ויוצאים לשילוח תוך 7 ימי עסקים מרגע ההזמנה. יום עסקים הינו כל יום, למעט – יום שבת, יום שישי, ימי שבתון, ערבי חג וחגים (ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח, שבועות, פורים, יום העצמאות) ותשעה באב.
 • אנו עסק קטן ולכן לא משלחים לכל חלקי הארץ. על ידי הזנת הכתובת למשלוח באתר ניתן לראות האם אנחנו משלחים לאזור או שלצערנו לא. מקווים שבעתיד נוכל להגיע לכל חלקי הארץ, עמכם הסליחה.
 • עלות המשלוח בתחומי ישראל משתנה בהתאם למרחק בין 25-38 ש”ח.
 • ניתן לתאם איסוף ללא עלות וללא סכום מינימום לרכישה ממושב צור משה: בחרו ״איסוף עצמי״ באפשרויות משלוח וצרו קשר  [email protected] או

בטלפון 054-5884521 לתיאום הגעה מראש. במידה ובחרתם באופציה זו ניתן להגיע לאסוף את ההזמנה עד 14 ימי עסקים ממועד אישורה. אנחנו לא חנות ולא משתלה אלא חממה יצרנית, לכן תתקיים קבלת קהל בתיאום מראש בלבד.

 • השליחויות מתבצעות בימים א’-ה’ בשעות 8:00-18:00. יש להזין מספר טלפון זמין לתיאום משלוח.
  אנו לא אחראים על עיכובים הקשורים בחברת השליחויות. יחד עם זאת, ניתן ליצור עימנו קשר בכל בעיה ואנו נעשה הכל על מנת לסייע.
 • יש לקחת בחשבון כי במידה וישנה מצוקת חנייה בסביבת הכתובת למשלוח, לא תהיה לשליח אפשרות לעזור בסחיבת ההזמנה עד לביתכם וזאת מהסיבה שאנו משלחים מוצרים רגישים שלא ניתן להשאיר באוטו ללא קירור כדי שיגיעו אליכם במיטבם ומבלי לפגוע בסיכויי ההשרשה שלהם.
 • מאחר ואנו משלחים מוצרים ברמת רגישות גבוהה ביותר, על אף שנארזים באהבה ובקפידה רבה, השתילים עלולים להגיע עם אדמה מפוררת. חשוב לדעת כי אין זה גורע מאיכות השתיל כלל וכי מערכת השורשים העמידה שלה אנו מתחייבים בכל מוצרי "בריאה" לא נפגעת מכך. לפיכך, ניתן לשתול ללא כל חשש מפגיעה באיכות המוצר, על אף הפגיעה בנראות בלבד.

 

הצמחים שלנו

 • את כל המוצרים שלנו מן הצומח אנו לא מרססים נגד מזיקים ולכן ייתכנו נשיכות/עקיצות קלות על העלים שנגרמו ממזיק זה או אחר. מדובר בדבר טבעי שאינו גורע מאיכות השתיל או מסיכויי ההשרשה שלו.
 • את כל השתילים מומלץ לשתול בהקדם האפשרי מרגע קבלת המשלוח על מנת להגדיל את סיכויי ההשרשה. במידה ואין באפשרותכם לשתול מיד תדאגו לשמור את השתילים במקום מוצל, קריר ואת השורשים לחים עד לשתילתם. בכל מקרה אין לחכות יותר מיום יומיים עד לשתילה.
 • בשל רגישותם הגבוהה של מוצרים מן הצומח, לעיתים לא ניתן לשווקם מסיבות כאלו ואחרות מה שעלול לגרום לשינויים בלתי צפויים וחוסרים במלאי. אי לכך, במידה והזמתנם שתילים ספציפיים שבאופן פתאומי ירדו מהמלאי לאחר ביצוע ההזמנה הם יוחלפו עבורכם בשתילים אחרים שווי ערך וקרובים בסוג ככל שניתן, יחד עם פיצוי קטן מאיתנו. במידה ומדובר בשתילים שרכשתם בכמות גדולה נדאג ליצור עמכם קשר ולבטל את העסקה או למצוא עבורכם פתרון חלופי שיהיה לשביעות רצונכם.

 

מדיניות החלפה או החזרה

 • אנו מקווים שאהבתם את הפריטים שרכשתם, אבל אם מכל סיבה שהיא אינכם שלמים עם הרכישה, תוכלו להחליף או להחזיר כל פריט מתוצרת ״בריאה״ אשר רכשתם באתר, תמורת זיכוי או מוצר חלופי שווה ערך, כל עוד לא נגרם לו נזק או פגם ולא נעשה בו שימוש; זאת פרט למוצרי השתילים אותם לא ניתן להחזיר מרגע שיצאו ממגש השתילה מפאת השמירה על סטריליות של השתילים בחממה שלנו בשל רגישותם הרבה.
 • אנו מקבלים החלפות והחזרות עד 14 ימי עסקים מרגע הרכישה עם קבלה או פתק החלפה.
 • במידה ולאחר הקניה המוצר שבחרתם אזל מהמלאי או במקרה שפרטי האשראי שלכם לא נקלטו במערכת – ההזמנה עלולה להתבטל על ידינו. ניצור עמכם קשר לבירור ולעדכון.
 • במידה והחלטתם להחליף מוצר שרכשתם במוצר אחר בהתאם לתקנון המדיניות, תחויבו בגין דמי שילוח נוספים של המוצר החדש עד אליכם. 

 

החלפת מוצרים שנרכשו במבצע
יתאפשרו תוך 5 ימים מיום קבלת החבילה ולא יינתן זיכוי בגין מוצרים אלו. יש ליצור עימנו קשר ב  [email protected] או בטלפון 054-5884521 – יש לציין מספר הזמנה ושם מלא.

קניתי מוצר באתר "בריאה" והמוצר פגום – מה עושים?
יש לשלוח מייל המפרט את הפגם ולצרף תמונה במידת האפשר לכתובת [email protected]
מענה יתקבל עד 48 שעות.

עשיתי טעות בהזמנה, מה ניתן לעשות ?
לשלוח מייל לכתובת  [email protected] בצירוף מספר הזמנה ובמידה הזמנתכם לא נארזה אנו נבצע כל שינוי ע”פ בקשתכם. במידה והזמנתכם נארזה ויצאה להפצה לצערנו לא נוכל לבצע כל שינוי.

עשיתי הזמנה ואני רוצה להוסיף לה מוצרים, איך אפשר לעשות זאת?

להיכנס לאתר briyafarm.co.il ולבצע הזמנה נוספת. בסיום לבחור באופציה של איסוף עצמי על מנת לא לשלם את די המשלוח בשנית ולרשום בהערה שהזמנה זו משויכת למספר ההזמנה הקודמת שלכם. כל תוספת ניתן להזמין עד השעה 18:00 ביום שלפני יום השילוח (תוכלו לדעת בהתאם להודעה שתקבלו למספר הטלפון שמסרתם כי ההזמנה עתידה להגיע למחרת). יש לקחת בחשבון שתוספות שיימסרו אחרי שעה זו עלולות שלא להתעדכן בזמן. במקרה כזה החברה לא תהיה מחויבת לספקם במועד עם ההזמנה המקורית ויתאפשר איסוף עצמי שלהן בתיאום מראש. ישנה אפשרות לשלם דמי משלוח נוספים וההזמנה תצא לשילוח ביום המשלוחים הבא לאזור ועד 7 ימי עסקים ממועד עדכון ההזמנה. 

ביטול הזמנה
לביטול הזמנה יש ליצור עימנו קשר ב [email protected] או בטלפון 054-5884521 – יש לציין מספר הזמנה ושם מלא.
במידה והמשלוח כבר יצא לשילוח יהיה הביטול כרוך בעלות השליחות כמו גם עלות שתילים במידה ונרכשו, בנוסף לניכוי דמי עמלת ביטול שנגבית ע"י חברת האשראי ודמי ביטול עסקה שנגבים כחוק

 

החממה ממוקמת ברחוב השיבולים במושב צור משה, אך אינה פתוחה לקהל הרחב. יש לתאם איסוף מראש.

תודה על ההבנה!

בכל שאלה אנחנו כאן לרשותך [email protected]